DMM технология

Директният метален мастеринг (DMM) е аналогова техника за мастеринг, разработена през 80-те години на миналия век от две германски компании – Teldec (Telefunken-Decca) и Georg Neumann GmbH. Neumann отговаря за производството на цялото оборудване за DMM рязане, както и за доставката на цялостни системи за мастеринг до 90-те години, когато компанията вече не е активна в индустрията за пресоване на плочи. GZ, официално известна като Gramofonove Zavody, внедрява Direct Metal Mastering през 1985 г. и скоро след това тя се превръща в най-използваната технология за мастеринг в GZ. След въвеждането на новата система Vinyl Visual Mastering през 2010 г. започва нова ера на възможности за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на процеса на мастериране DMM.

Принцип на технологията DMM

Аудиосигналът, идващ от работната станция за мастеринг или от лента, се записва върху метална мастър плоча чрез специална DMM режеща глава. Всички съвременни стерео режещи глави се състоят от две движещи се бобини, перпендикулярни една на друга – една за левия и една за десния канал. Движенията на двете бобини се предават на режещ щуцер с остър триъгълен връх в края. В случая на DMM този щуцер е специално изработен от шлифован диамант и изрязва спираловиден V-образна звукова канавка директно в слой от висококачествена мед, покрит върху немагнитна плоска стоманена подложка. Щампите за пресоване на грамофонни плочи се произвеждат директно от такива обработени медни плочи чрез едностъпален процес на галванизиране в електролитни вани.

Предимства на DMM рязането

по-точно възпроизвеждане на високите честоти

по-малко фонов шум, по-добро съотношение сигнал/шум

намален брой звуци от отпечатване (пре-ехо) между съседни канали

липса на ефекти на отскачане от стената на канала след рязане (подобрена преходна реакция)

по-ефективно използване на цялата налична повърхност на плочата, което води до по-дълго време за възпроизвеждане

само една последваща стъпка на галванизиране

повече щампи от една медна плоча без повреда на плочата

DMM е подходящ както за стандартни LP плочи, така и за висококачествени аудиофилски плочи с 45 об/мин.

Обработка на DMM плочи

Производството на винилови плочи чрез технологията Direct Metal Mastering (DMM) включва не само изрязване на каналите в медна плоча (което е описано подробно в раздела Mastering), но и няколко други процеса, за да се получат висококачествени щампи, използвани в процеса на пресоване.

Производство на заготовки за DMM

Първата стъпка в технологията DMM е производството на медна пластина. В галванична вана покриваме плосък диск от полирана немагнитна стомана със слой от висококачествена мед с дебелина 100 микрона. Медният слой е необходим, за да може звуковите канали да се изрежат правилно в повърхността с диамантен нож, т.е. да не са нито прекалено меки, нито прекалено твърди. През 1985 г. GZ закупува технологията DMM директно от германската компания Teldec, която е разработила и пуснала процеса в началото на 80-те години. Предимството на производството на собствени медни пластини е възможността за контрол и наблюдение на качеството на пластините, както и оптималното адаптиране към изискванията за капацитет на производствения процес.

Гравиране на матрични номера и друга информация

Мастерираните и изрязани плочи DMM се изпращат в отдела за металообработка, където номерата на матриците се гравират върху плочите DMM в зоната между каналите за изтегляне. Този номер е основният идентификационен номер, който помага да се определи коя плоча и етикет към коя страна на плочата принадлежи, както и да се идентифицира продукцията в нашия склад и вътрешната база данни. Клиентът може също така да поиска да гравира други данни, като например каталожен номер, име на компанията, малко съобщение и т.н. в зоната на изтриване. Тези гравюри се предават на печатащите устройства и се виждат на всички пресовани записи.

Производство на щампи чрез галванизация

След това обработените, изрязани и гравирани медни плочи се подлагат на щателно обезмасляване и изплакване с деминерализирана вода и се потапят като катод във вана за галванизиране, състояща се от разтвор на никелова сол и други съставки. Електрическият ток, протичащ през цялата вана от никеловия анод до катода, създава отлагане на никелови атоми върху медния слой, образувайки необходимия слой метален никел. След това получаваме огледален образ (негатив) на плочата след отделяне на натрупания никелов слой, поради което се получава неоформен щампер. В продължение на няколко години можем да произведем многократно няколко щампи от една и съща медна плоча. След приключването на всички необходими производствени процеси медната плоча отново се измива старателно и се покрива с тънък слой никел, предпазващ жлебовете от различните условия на околната среда, след което се съхранява в нашите архиви. За производството на печат се изисква само един етап на галванизиране. Това е една от причините, поради които плочите, произведени с помощта на DMM, са звуково много точни.

По материали на: Gramophone record factory