Философия на дизайн на MC дози IO

Следващите параграфи описват особеностите в конструкцията на дозата loll, но са приложими и за lol и loLtd. Основните критерии за изработка: 1.Принцип на преобразуването 2.Механична цялост на корпуса на дозата 3.Магнитна система и избор на материала за магнита 4. Материал и качество на проводника 5. Материала на кантеливра, форма и дължина 6. Демпфериране 7. Избор на иглата 8. Процес на тестиране

Принцип на преобразуването

За основа на конструкцията е използван принципа на преобразуване с подвижни бобини – МС, тъй като той осигурява по-висока линейност от гледна точка на преобразуването на механичното движение на иглата в електрическия изходен сигнал.

Механична конструкция

За да сте уверени, че информацията записана на диска се възпроизвежда точно е необходимо механичните движения на иглата точно да се преобразуват в електрически сигнал. Всички допълнителни отклонения, които са резултат от вибрациите на конструкцията на дозата трябва да се отстранят. Нещо повече, в конструкцията на дозите на Audio Note е отделено голямо внимание на твърдостта и структурната стабилност на корпуса и увереност в това, че приложената механична конструкция натрупва абсолютен минимум резонансна енергия, която ще влоши сигнала, възпроизвеждан от плочата. За да бъде адекватно достигнато това ниво на механична цялост, трябва да се вземат под внимание всички аспекти на конструкцията на дозата, за да се минимизират стоящите вълни и да се неутрализират всички резониращи въздушни възглавници в корпуса на дозата. Механичната цялостност на корпуса на дозата е аспект, който никога не се е оценявал, в резултат на което всички други дози страдат от оцветяване в звученето, вследствие на енергията, натрупана в конструкцията на техните корпуси. Всички преимущества от правилната механична конструкция на дозата могат да бъдат загубени, ако е невъзможно стабилно да се закрепи дозата на площадката на рамото. Поради това се използва площадка с максимална площ, осигуряваща установката на 6 закрепящи болта.

Магнитна Система

Тъй като механичната конструкция е максимално подобрена, следващата стъпка е магнитната система. Провеждайки безчислени експерименти, г-н Кондо е открил, че различните магнитни материали оказват повече или по-малко усещащо се влияние на крайното качество на звука. В резултат на тези изследвания се открива, че оптималната магнитна система трябва да е електромагнитно генерирана, което от своя страна изисква отделен захранващ блок и много скъпа за производство и подхожда само към доза с абсолютно качество – lo Ltd. От гледна точка на качеството на звука, втория материал за магнитна система е ALNICO магнит от максимален грейд. Желаейки да получи изключително мощна магнитна система, г-н Кондо съединява тези 2 магнита смес от чисто желязо, прецизно разрязани на две части и многократно позлатени, за да се избегне корозията. Тази конструкция осигурява точно фокусирано поле със сила повече от 2,500 Gauss, много повече от болшинството достъпни днес дози на други фирми. Силното поле позволява значително да се съкрати числото на намотките в бобината, давайки двойно преимущество – намалява изкривяванията и повишава чувствителността. Нещо повече, създаден е специален материал за ядрото – тънък аморфен магнитен материал, позволяващ да се увеличи изходното напрежение, без да има опасност от пренасищане на сърцевината, обичайна за други дози. Цялата конструкция с бобините е обвита от екран от много тънка мед, за да се изключат външните влияния, осигуряващ максимално чист изходен сигнал.

Материал за проводниците

Поради ниския импеданс и много малкото изходно напрежение на МС дозата, а в тази конструкция е особено важно електрическите съединения по дължината на проводника да са минимално количество и самия проводник да максимално качествен. Нищо чудно, че г-н Кондо е избрал проводник от сребро с чистота 99,99%, който той използва в своите кабели, трансформатори и т.н. и проводника от бобините на дозата отива непосредствено към изходните съединители, това е направено за да се избегнат ненужните промеждутъчни съединения.

Материал и конструкция на иглодържателя

Качеството на дозата в голяма степен зависи от материала и конструкцията на иглодържателя. Изследвани са много материали – бор, берилий, сапфир, диамант и титан и в резултат на изследванията, всички материали освен титана са отхвърлени заради неефективност по един или няколко показатели. Особено важен момент е твърдостта на иглодържателя – тя трябва да бъде максимална, за да може да предава движенията на иглата на бобините, без да добавя нежелателни колебания, поради гъвкавост или извивки. Оптималният вариант за иглодържателя се оказва дебелостенна обгорена титанова тръба. Тръбата е обгорена отвътре и отвън, което обезпечава много по.голяма твърдост. Въпреки ,че бора има някои теоретични преимущества, те не могат да се реализират на практика, основно поради технологията на процеса. По-нататък се разбира, че прилагането на този тип титанов иглодържател с повишена твърдост, позволява да се увеличи дължината на иглодържателя. Това рязко съкращава амплитудата на колебанията на иглодържателя върху плочи с голяма модулация, което дава 3 преимущества: 1. Иглата по-лесно следи пътечката с комплексен сигнал с голяма модулация 2. По-малките крайни премествания на бобините намаляват нелинейността в магнитното поле 3. Демпфирането може да се намали, тъй като е по-лесно да се контролира движението на иглата Всичко казано по-горе спомага да се намалят изкривяванията и нелинейностите които оказва дозата в процеса на възпроизвеждане.

Демпфериране

Както казахме демпферирането на иглодържателя е много критичен момент. Ако то е прекалено голямо, дозата ще звучи тъпо, защото голямото количество критична енергия от плочата ще се погълне от демпфера вместо да достигне намотките и следователно съкращава ефективността на преобразуванията на механичните колебания в електрическа енергия. И обратното, недостатъчното демпфериране води до неконтролирани колебания на иглодържателя, предизвиквайки изкривявания и лошо следване по пътечката на записа. Голямото количество експерименти е довело до използването на демпфер от бутилкообразна гума, характеризираща се с широк диапазон на работна температура и минимум ефект на хистерезис. Натягането на демпфера се регулира така, че да позволява много точно да се настрои окачването на всяка отделна доза.

Избор на игла

В заключение комплектовката се завършва с монолитна диамантена игла от типа Van Den Hul 1. За описването на преимуществата на тази конструкция ще е необходима цяла глава, но накратко можем да кажем следното: най-добро следене на улеите на В/Ч сигнали, по-ниско ниво на шума от триене на повърхността с пътечката, по-малко износване на плочата, дълготрайност на иглата и малка маса и малка притискаща сила. Иглата първоначално се притиска към иглодържателя и се фиксира чрез залепване на еднокомпонентен епоксиден компаунд, на който са необходими 3 часа за изсъхване.

Тест

След окончателно събиране, всяка доза се подлага на серия тестове, в един от които се използва бързопроменящ се динамичен, пълзящ по честотите сигнал с голяма амплитуда. Този метод позволява да се проявят нежелателните проблеми в дозата. За този процес е разработено специално оборудване и специални тестови записи, ексклузивните права на който принадлежат на Audio Note.

IoLtd изисква наличие в рамото на още 2 проводника за подаване на постоянно напрежение за създаване на магнитно поле. Може да се наложи използването на заземяване към рамото с цел избягване на фона. В резултат на изключително ниското напрежение ние не препоръчваме използването на активен МС предусилвател с нито една от МС дозите на Audio Note, тъй като те не осигуряват необходимата линейност и ниво на шумовете за получаването на максимален резултат от дозите lo. Тези дози изискват използването на повишаващи МС трансформатори.