Граалът на ордена на „истинския звук“

„Всъщност „истината на звука“ не изглежда така, или по-скоро никой не знае как изглежда тя. Мебраната на микрофона има собствена маса, инерция, твърдост и резонансна честота, така че сигналът, който се улавя от нея, всъщност не е истински. Мембраната на високоговорителя също има маса, инерция и т.н., и той ще излъчва във въздуха по малко по-различен начин от това, което му е подадено на входа, дори ако входът е бил „чиста истина“. Но най-важното е, че сигналът се възприема от ушите, които също имат физически параметри, и след това се изпраща в мозъка, където преминава през най-мощните филтри, създадени от еволюцията, за да отделят полезния сигнал (звуците на притичващ хищник) от шума (шума от вятъра). Всички тези изкривявания и филтри се намесват един в друг по странен и не напълно изучен начин и формират звукова картина в главата ви. Така че простото предаване на неизкривен сигнал от входа към изхода (граалът на аудиоинженерите) не гарантира формирането на пълна звукова картина. Напротив, добрата аудиосистема трябва да изкривява сигнала, за да създаде там сочна, вкусна илюзия за пълноценна звукова картина. Магията на AN и други се състои в това експериментално (по метода на пробите и грешките, това е, което те правят) да изберат набора от изкривявания, осигуряван от компонентите, който ще създаде интересна илюзия. При това добрата, висококачествена илюзия звучи дори по-добре от реалността – аз например в гроба си видях такава аудиосистема, която точно ще възпроизведе живия звук на цигулка или някои духови инструменти в НЧ.

Да се върнем на цифровите технологии – цифровите технологии по своята същност са много пластичен материал, подобно на пластилина, от тях лесно може да се оформи каквото и да било. Досега всички се опитват да направят пирони от този пластилин и да го забият в аналоговите дъски – разбира се, не се получава така. Много по-обещаващ начин е да се научим да генерираме илюзии директно на цифрово ниво. Това означава, че цифров PCM сигнал се подава на входа на алгоритъм, който въвежда в него такива изкривявания, които, добавени към изкривяванията на трасетата за възпроизвеждане, запис и приемане, ще произведат в главата ви вкусната илюзия, наречена „Магия“.

Въпросът е как да се създаде такъв алгоритъм. Може би тук би помогнало машинното обучение, при което самите слушатели създават учебна извадка. Просто слушате, гласувате за харесване/нехаресване, всеки глас ще бъде взет предвид при създаването на „генератора на меджик“, а персонализиран меджик, приспособен към системата за възпроизвеждане на всеки отделен слушател, би работил добре тук.

Ето накъде ще тръгне всичко, когато аудиоиндустрията се измъкне от игото на инженерите, молещи се за АЧХ, и се огледа. Може би този подход ще дойде от гейминг или развлекателната индустрия.“

От дискусиите в аудиофоруми.