Интересни цифри за виниловите плочи

Стандартната 12-инчова плоча обикновено тежи 120-150 грама, а плочите с високо тегло – 180-220 грама. Един цикъл на пресоване на стандартна плоча обикновено трае 20-30 секунди, но при плочите с високо тегло той може да продължи много по-дълго. Изсушените етикети и виниловата смес се пресоват под налягане от 100-150 тона при температура 160°C (345°F). LP плочата обикновено съдържа 18-22 минути музика на страна. За страна с дължина 20 минути спираловидната канавка е дълга около 427 метра и се състои от 667 спирали. На един квадратен сантиметър се съхраняват 2,23 секунди звук.

Основната широчина на канавката е приблизително 0,04 – 0,08 мм (40 – 80 µm или 1,6 – 3 mil). Ако изрежем референтния синусов сигнал 0 dB в основната пластина, при разглеждане на жлеба под микроскоп могат да се открият отклонения от 0,0225 mm (22,5 µm = 0,886 mil). Режещото острие вибрира 1000 пъти в секунда и е подложено на ускорение от 90 G! Обект, който е подложен на такова голямо ускорение в продължение на 1 секунда, ще развие скорост от 2,6 Маха. При излитане и кацане на космическа совалка астронавтите изпитват ускорение от само около 6 G.

Сигналите от по-ниско ниво, които са от 100 пъти (-40 dB) до 300 пъти (-50 dB) по-тихи и все още са част от прекъснатия звук, имат пропорционално по-ниски отклонения – от 0,000225 mm до 0,000075 mm (от 225 nm до 75 nm). Тези стойности са значително по-ниски от дължината на вълната на видимата светлина, но такива малки детайли все пак трябва да бъдат пренесени точно през целия производствен процес до крайния пресован запис.

Затова смело можем да кажем, че производството на винилови плочи е една от най-прецизните технологии за масово производство.

По материалите на: Gramophone record factory