IO. История. Мит. Астрономия.

През 1978 г., Кондо-сан от фирмата The Audio Note Company, Япония, представя доза, собствена разработка – Io. Революционнастта на конструкцията отговаря на критерия, установен при изработката. В резултат се получават няколко модела МС дози, които нямат равни на себе си от гледна точка на динамичния диапазон, тоналния баланс, разделянето на каналите, тембърната вярност и отсъствието на оцветяване на звука и шума на повърхността на плочата. Конструкцията на дозата не предразполага към масово производство и като резултат не е евтина, дозата изисква много стабилно и твърдо рамо, трябва да бъде окомплектована със съответните трансформатори, за да се получи максимална линейност и динамика на преобразуването на сигнала, без което дози с подобно качество са лишени от смисъл.

Всичко казано по-горе, е направило дозите относително скъпи за производство и правилно използване, но резултатите са били толкова очевидни и тяхното музикално качество толкова забележително, че продажбата им за Audio Note никога не е била проблем, по-скоро покупката е по-трудна, тъй като са достатъчно малобройни. Произвеждането на 40-50 бройки на година е красноречиво. Сега ситуацията е по-различна, тъй като през юли 1990 е даден лиценз за производство на дози на The Audio Note Co. (UK) Ltd, и след основателни инвестиции в оборудването за производство на кантеливър и корпуса, и инвестиции в измерителното оборудване, първият IoIIv, направен в UK е бил изработен през април 1991.