История. Поемане на щафетата.

През 1979 година Хиройашу Кондо изпратил на Питер Квортруп (Peter Qvortrup), собственик на дилърска мрежа в Копенхаген, писмо на лош английски език, в което предлагал на консигнация своята продукция. След три месеца кабелът пристигнал и Квортруп бил просто поразен. Един и същи проводник прекрасно подхождал както за вътрешно окабеляване на АС и усилватели, така и в качеството си на междукомпонентен и акустичен кабел! Практически, неговата конструкция остава неизменена и до наши дни. Годините на лабораторни изследвания, след неговото откриване, само подобряват отделни детайли и снижават цената му.

Вторият hi-fi продукт на Audio Note станал повишаващ трансформатор за доза тип „подвижна бобина“, конструиран на базата на богатия опит, натрупан от Коndо при разработката на електромагнитни преобразуватели. През 1979 година Коndо представил и самата МС-доза. Наименованието си „IO“ тя е получила в чест на единадесетия спътник на Юпитер (в гръцко-римската митология Юпитер бил повелител на всички богове). За първи път в началото на 1980 година европейските аудио ентусиасти, привикнали към завоалираното и размито звучене на своите системи, успели да чуят „IO“ заедно с повишаващия трансформатор на Audio Note S-9. От този момент изразът „симфония на въздуха“ се разбирал в буквален смисъл. Удовлетворен от успеха, Кондо изпраща партида „IO“ в Копенхаген.

След това Квортруп не издържал и заминал за Япония, за да изслуша лично курс лекции на Хиройашу Кондо. В момента, в който приключили занятията, професорът се приближил до Квортруп и казал, че той бил единствения в аудиторията, който разбрал изложените идеи. В този момент навярно се е зародило съдбоносното за компанията партньорство…