Малък обзор на отделна система Audio Note.

CDT-Five – DAC-5 – TT2 – ARM TWO – Meishu Phono – AN-E/SPe HE

Не за първи път имаме оборудване на Audio Note в нашата тестова стая, били сме във фабриката и сме разговаряли с Питър. На пръв поглед концепцията му е съвсем проста: усилвателната схема се състои само от лампови триоди, кенотронни токоизправители с дросели, изключително лаконична схема без обратна връзка, щателен подбор на компонентите според приноса им за звука и квалифицирана ръчна работа. На практика всичко не върви толкова гладко – безкомпромисната техника е тежка, обемиста и съвсем не евтина.

Към всичко гореизложено може да се добави, че Питър категорично отхвърля катодните повторители (като стъпала със обратна връзка), но смята за необходимо да се постигне минимално изходно съпротивление при източниците и предусилвателите. Противоречивите изисквания не му оставят друг избор, освен да използва линейни изходни трансформатори. Те също се използват в много проекти за комуникация между стъпалата.

В ЦД транспорт CDT-Five този принцип се реализира, максимално пълно, колкото е възможно, като цифровият сигнал се подава през стъпало с лампа и трансформатор, който се захранва от кенотронен изправител. Това безкомпромисно решение дава изходно съпротивление от порядъка на 2 ома, което според разработчиците повишава точността на предаване на данните и качеството на цифровия кабел е почти без значение. Дискът се зарежда в горната част, под плъзгача, където усъвършенстваният транспортен механизъм на Phillips CD Pro2LF е окачен на пружини. Както при всички компоненти на Level 5, транспортът е вътрешно окабелен със сребърен кабел AN Pallas, електролитните кондензатори в захранващите вериги са Rubycon Black Gate. Транспортът тежи приблизително 22 kg.

В ЦАП DAC 5 има още повече трансформатори. Единият, със сребърни намотки, приема сигнала, вторият, върху сърцевина с огромна магнитна проницаемост, работи като преобразувател на ток/напрежение, а третият, сребърен, работи в анода на лампата 6364. Аналоговият филтър е изграден от дросели, също със сребърни намотки, и патентовани маслено-хартиени кондезатори с медно фолио. Избрани ЦАП AD 1865 (18bit/96kHz) отговарят за преобразуването, като по принцип не се използват свръхсемплиране и цифрови филтри.

Друг източник в нашата система е грамофонът TT2. Той е проектиран така, че външните влияния (звукови вълни, вибрации и др.) да не се предават на плочата и дозата. Акрилният диск се задвижва от два мотора, монтирани върху плаващо подшаси. Върху него е монтирана и платформата на тонарма ARM TWO. Дозата е Goldring Elite с подвижна звукова бобина. Сигналът от грамофона се подава към повишаващия трансформатор AN-S3.

Интегралният усилвател Meishu Phono може да се счита за класика на High-End аудиото. Еднотактово стъпало с триод с деректно затоплене 300В в „чист“ клас А, без обратна връзка, кенотронно захранване и аудиофилски компоненти: танталови резистори, маслено-хартиени кондезатори, Black Gate включително, сребърни акустични клеми. ММ фоно стъпалото е базирано на двойни триоди ECC83 и EСC88. Изходната мощност е 2 x 9 вата независимо от съпротивлението на товара.

При такава мощност са необходими много чувствителни тонколони, като например Audio Noote AN-E SPe HE. Последните две букви означават High Efficiency (висока ефективност), а чувствителността на този вариант на монитора е 98 dB. Среднобасовите конуси с диаметър 8″ от коноп и хартиена пулпа имат не само оптимално съотношение между твърдост и тегло, но и висока степен на музикалност. В Нета има много шеги по този въпрос, но трябва да се отбележи, че други производители, като например Sonus Faber, също използват коноп в състава на своите високоговорители.

Звуковите бобини на средночестотните и високочестотните говорители са сребърни, вътрешното окабеляване също, а четирите входни клеми са покрити с дебел слой сребро. Честотната лента е разделена сравнително ниско за 2-лентова конструкция – на 2kHz. Високоговорителите за дясната и лявата тонколона са съчетани по двойки с помощта на специална компютърна програма. Рефлексният порт в задната част на корпуса позволява снижаване на бас до 34 Hz (-3 dB).

Кутиите от брезов шперплат са покрити с фурнир от истинско дърво и също така са боядисани в различни цветове; броят на вариантите за изработка към днешна дата достигна двадесет. Ако се съди по надписа на табелката, нашият чифт е произведен в Австрия, а качеството на финишната му обработка (фурнир зебрано с лаково покритие) е безупречно.

http://www.salonav.com/arch/2016/12/sistema-iz-komponentov-audio-note.htm