,

Нивата на Audio Note. Преди триодите.

Изброената структура на нивата отразява факта (не фантазията), че всички транзисторни усилватели звучат по-зле, поради простата причина, че транзисторите са по-нискокачествено усилващи устройства. Думата „полупроводник“ наистина означава това, което казва и го казва абсолютно недвусмислено: това е „половин“-проводник. Погледнато от страната на звука, това може да бъде преведено като „половин сигнал“! Което е точно така. Транзисторите по своята същност са нелинейни и се нуждаят от много корекции (обратна връзка ), за да имат достатъчно широк честотен диапазон и да бъдат способни да възпроизвеждат всякакви музикални сигнали, те не са усилватели на естествено напрежение. Пентодите и тетродите изискват коригираща обратна връзка за да снижи чувствителността на товара и да се разшири честотния диапазон, те са по-малко нелинейни, сравнени с транзисторите, представлявайки високоимпедансни устройства, които изискват съгласуване с изходен трансформатор. По този начин, те звучат по-добре, когато се използват добре, особено, когато са еднотактни или в псевдо триоден режим чрез свързването на решетките заедно. Пентодите и тетродите са по-ефективни (дават по-висока изходна мощност) и по-евтини от триодите, това ценово предимство, обаче, се заплаща с по-малка линейност (и следователно изцяло отворена обратна връзка), честотен диапазон и стабилност на товара – природата винаги дава с едната ръка и взема с другата.