Нивата на Audio Note

Формулиране на нивата

Оценката на качеството се основава върху критерии на слушане, прилагани към всеки компонент, по метода „сравнение чрез контраст“ – философска, но също така и много практична методология, изцяло разработена и прецизирана от Питър Квортруп, описана в есето му „На пътя ли сте към Аудио Ада?“. „С усъвършенстването на моето разбиране за това как множеството разнообразни техники, технологии, части и материали се отразяват върху качеството на звука, стана възможно да създам „единна таблица“ за равнищата на изтънченост, по които звучи добре изпълнената версия на дадена технология. Вземайки като пример усилвателите, разбирането на таблицата е лесно:

Ниво Минус Второ: двутактни транзисторни усилватели Class B. Няма продукти на Audio Note на това ниво.

Ниво Минус Първо: двутактни транзисторни усилватели Class A. В момента няма продукти на Audio Note на това ниво.

Нулево ниво: двутактни пентодни или тетродни усилватели Class AB.

Първо ниво: двутактни пентодни или тетродни усилватели Class A.

Второ ниво: еднотактни пентодни или тетродни усилватели Class A и двутактни триодни усилватели Class A с директно отопление, без обратна връзка .

Трето ниво: еднотактни триодни усилватели Class A с директно отопление, без обратна връзка.

Четвърто ниво: еднотактни триодни усилватели Class A с директно отопление, без обратна връзка, с висококачествени елементи и материали – вериги с твърдо окабеляване, използващи многожилни сребърни проводници, свързващи кондензатори от медно или сребърно фолио, захранвания с еднотактни лампови изправители за намаляване на пулсациите в захранването, филтри от Cerafine или Black Gate електролитни кондензатори, немагнитни резистори, произведени от танталов филм и изходни трансформатори с въглеродни сърцевини от типа „solid core“ (вместо стандартно използваните, заради по-ниската цена „IE cores“) с много високо съдържание на никел.

Пето ниво: еднотактни триодни усилватели Class A с директно отопление, без обратна връзка , използващи само най-добрите елементи и материали, известни днес – изходни трансформатори с изцяло сребърно окабеляване и желязно-въглеродна сърцевина с високо съдържание на никел, кондензатори Black Gate и свързващи кондензатори от сребърно фолио, захранване и верига с твърдо окабеляване и сребърни проводници.

Шесто ниво: Както Ниво Пет, еднотактни триодни усилватели с директно отопление, без обратна връзка, но със сребърни проводници и в основната верига, основните трансформатори, изправители, също въглеродни сърцевини от най-висок клас в основните трансформатори, лампово токоизправяне и регулиране, междукаскадните разделителни кондензатори са заменени с разделителни трансформатори със сребърно окабеляване и въглеродна сърцевина между всяко стъпало, изходни трансформатори със супер тънко ламинирана Super Radiometal 48 въглеродна сърцевина.

Усилването от Шесто ниво се използва при системата за възпроизвеждане на записи на Audio Note™ със сребърно окабеляване, помагайки да се произведе най-финият аналогов запис, произвеждан някога, и по този начин – помагайки за завръщането на качествения винил на водещото място в звуковото качество за години напред.