Описание и история на усилвателите с трансформаторна връзка на Audio Note (UK)

Audio Note™ P4 Balanced

Усилватели на мощност с трансформаторна връзка

Най-доброто решение за усилване на звука с медни проводници!

Малко история на аудиото

Един от малкото аспекти на проектирането на електрически схеми, за които конструкторите са успели да се споразумеят през цялата история на аудиото, е, че най-краткият път на сигнала винаги е най-добрият (ако има достатъчно усилване при правилния импеданс във всяко стъпало, за да се натовари всеки следващ компонент или високоговорител в системата). Така че е доста трудно да се погледне на нарастващата сложност на повечето съвременни усилватели: те може да са всичко друго, но не и „прав проводник с усилване“, по-скоро отражение на манията по „технологията“ като стилен атрибут, а не като инструмент за постигане на поставената цел – по-добро, по-реалистично възпроизвеждане на музика. Не е изненадващо, че всички ние в Audio Note™ вярваме, че е правилно и полезно да останем верни на първоначалната идея, че простотата е ключът към по-доброто възпроизвеждане, а докато задълбаваме, придобиваме и допълнителен опит с възможностите, предлагани по-специално от трансформаторните връзки.

Идеите за трансформаторни връзки се появиха, когато решихме да заменим оригиналният Gaku-On с паралелни лампи 211s. Анди Гроув и аз отдавна бяхме съгласни, че за да подобрим оригинала, трябва да създадем нещо наистина изключително, и затова решихме да усъвършенстваме конфигурацията на схемата до възможно най-простата.  Проектирането на това, което трябва да бъде, наистина изглеждаше доста лесно на хартия, но реализирането му на подходящо ниво се оказа далеч не толкова лесно.

Намерението ни беше да проектираме схема с абсолютно минимален брой стъпала и пасивни елементи и, „логично“ премахвайки всичко излишно, получихме схема с две активни стъпала и три трансформатора: един на входа, един като драйвер и един на изхода. Такава схема вече не може да бъде опростена, а броят на пасивните елементи в пътя на сигнала е сведен до два резистора.

В резултат на това Gaku-On е следният: входния трансформатор, драйверно стъпало с триод с директно отопление, свързан с изходното стъпало чрез драйверния трансформатор 1:1 и двойка паралелно включени триоди с директно отопление VT4-C / UV211, захранващи голям трансформатор с двойно C-ядро и една вторична намотка.

Тази схема вече не може да бъде опростена и следователно е най-проста, но изисква ниво на трансформаторите, което никога досега не е било виждано никъде в аудио индустрията, професионална или домашна (което също така ясно обяснява защо тази идея не е била реализирана досега), тъй като всеки трансформатор трябва да бъде съгласуван със следващия след него във всички аспекти, да го допълва и да не внася никакви честотни, фазови и нелинейни изкривявания. Или аномалии от ниско ниво, които биха могли да се усилят от следващото стъпало респективно следващите стъпала. Имахме трудната задача да направим всеки трансформатор невидим, въпреки разликите в размера на сърцевината, дизайна и нивото на пропускане на сигнала.

Всеки трансформатор трябва да бъде съгласуван със следващия след него във всички аспекти, да го допълва и да не внася никакви честотни, фазови и нелинейни изкривявания. Или аномалии от ниско ниво, които биха могли да се усилят от следващото стъпало респективно следващите стъпала.

Произход и развитие

Отне ни 6 години, за да проучим и усъвършенстваме необходимите материали (изборът на материал за сърцевината при това включване е от решаващо значение и оказва изключително влияние върху звука, много е лесно да се получи нещо, което звучи меко и завоалирано) и конструкцията на трансформатора, за да постигнем пълна „невидимост“(Обърнете внимание, че правилно проектираният трансформатор е виртуален компонент, защото въпреки че е физически там, той не „съществува“ от гледна точка на въздействието върху сигнала – всичко, което трябва да направи, е да преобразува или „трансформира“ импеданса на сигнала, съществуващото напрежение в такова, което ще управлява правилно следващото стъпало) на магнитната връзка от входа до изхода. В първото усилвателно стъпало монтирахме триод с директно отопление VT25 / 10Y, тъй като неговият звуков характер и електрически характеристики допълват много деликатно VT4-C / UV211.

Крайният резултат е схема с три трансформатора, две суперлинейни стъпала на усилване на триоди с директно отопление и чифт 2W танталови резистори Audio Note™ в пътя на сигнала, и без никакъв сигнален кондензатор – опитайте се да го направите по-просто!

Дизайнът на захранването отново е възможно най-простият: с лампов токоизправител (5R4WGB), с изглаждащ дросел и възможно най-нисък капацитет.

Накратко, нищо никога няма да се появи от нищото, което да го надмине. Поискайте го през 2020 г., да речем.

Така че, ако сте готови за своя „последен и окончателен“ усилвател … той е тук.

Голям корпус тип MEISHU за намаляване на смущенията чрез осигуряване на добро разстояние между трансформаторите, схемите и захранването.

Що се отнася до балансирания усилвател P4, той в общи линии следва точно формулата на Gaku-On. Разликите са, че той използва меден кабел вместо сребърен и С-сърцевина на SHiB пластини вместо 50 % никелови пластини, и че първото усилвателно стъпало използва 5687 триода, изходното стъпало – паралелно разположена двойка 300B, токоизправители 5U4G с високоволтови изглаждащи дросели, танталови резистори Audio Note™ и стандартни кондензатори.

Предният панел отразява изящната простота на съдържанието на корпуса и се предлага в чист матиран алуминий със сребърно или черно лого AN или черен акрил със златно или черно лого.
Заден панел на P4 Balanced
Обърнете внимание на специалния материал на монтажната платка, основното окабеляване е под платката
Страничен изглед на отворения P4 Balanced откъм захранването: мрежов трансформатор на задния панел и малко захранване с кенотрон 5U4G
На левия страничен изглед на P4 Balanced можете да видите големия изходен трансформатор с двойна сърцевина профил С и пластини SHiB, както и контейнер от пермалой, в който е скрит входният трансформатор, също навит с мед на двойна сърцевина профил С и пластини SHiB. (Междустъпалният трансформатор е вдясно) Всички трансформатори са замислени, моделирани, прототипирани и навити в нашия завод на Audio Note (UK) в Хоув, Великобритания.
Основната платка в центъра на корпуса носи два триода с директно отопление 300B и един драйвер 5687, като отзад се вижда токоизправителят 5U4G.
Крупный план выходного трансформатора на двойном C-сердечнике довольно серьезных размеров, позволяющего схеме беспрепятственно пропускать сигнал с динамикой огромного размаха. 

P4 Balanced ще задвижи повечето тонколони с чувствителност 89 dB или по-висока до много високи нива на звука в стандартна стая. Изходната мощност, в зависимост от избраната от вас техника за измерване, ще се намира в диапазона на клас А от 12 до 24 W, но благодарение на неограничената линейност на схемата, динамичните характеристики го отличават от всички усилватели, независимо от мощността. Същото важи и за тембровото разделяне и достоверност.

Така че, ако се подготвяте да направите своя „последен и окончателен“ избор на усилвател, започнете търсенето си тук, най-доброто е достъпно само ако се придвижите нагоре по „стълбата“ на нивото на Audio Note™, където в използваните материали ще се появят сребърни проводници, Black Gate и никелови сърцевини.

Като минимум P4 Balanced трябва да се използва с предусилвател Audio Note™ M3, предлагащ балансирано свързване с трансформаторна връзка, което е предпоставка за реализиране на възможностите на P4 Balanced.

Питер Квортруп