„Signature вдигна тази завеса и Ела пееше лично на всеки от нас.“

M10 PSU; Galahad – Signature

ВЪВЕДЕНИЕ ОТ ДИЗАЙНЕРА

Анди Гроув, главен дизайнер на Audio Note (UK), обяснява част от процеса на разработване на новото стъпало на линията: – „Осъзнах основната концепция на захранването M10 „Galahad“, докато правех теоретична работа по топологии на усилватели. Анализирах комбинирани усилватели, които са свързани чрез мостови схеми или по друг начин, така че единият усилвател да коригира изхода на другия, като премахва изкривяванията от изхода. QUAD „Current Dumping“ е една такава конфигурация от многото възможни.

Това, което ми хрумна, беше, че поне теоретично може да се изгради проста схема, използваща само една лампа, коята може напълно да отреже не само всички колебания на напрежението от мрежата, но и да бъде напълно изолирана от мрежата по всякакъв начин. Не само това, но и изходният импеданс на захранването би бил фиксиран, дори в целия аудиодиапазон, и всичко това би било постигнато без дълбока обратна връзка или сложни решения за „егото на инженера“ със стотици активни устройства.

Начинът, по който това би работило, е да използвам лампов регулатор на напряжение, която да следи за входящите колебания и да пропуска ток, така че колебанията да бъдат напълно отстранени. Това не е възможно при топология с обратна връзка; за да работи обратната връзка, задължително трябва да има грешка, която да се коригира. Схемата вижда грешката на изхода и се опитва да я коригира; следователно на изхода трябва да има грешка.

Проблемът с този вид схема, които исках да приложа, беше, че те изискват изключително малки толеранси, за да работи, а лампите обикновено не осигуряват това, те остаряват и има различия между отделните екземпляри. Това беше недостатъкът на тези схеми в миналото – когато схемата се отклони от баланса, това, което остава, често е по-лошо от това, с което сте започнали.

Осъзнах, че чрез жонглиране с разположението на резисторите и проводимостта на лампа мога да елиминирам или поне да минимизирам ефекта от отклонението и да облекча влиянието на толерансите на компонентите, като по този начин създам практична топология на PSU.

Може да се зададе въпросът: „А защо просто не използвате конвенционално захранване?“ Отговорите на този въпрос са следните: –

1) Всички компоненти внасят оцветявания – дори и най-добрите компоненти.

2) Кондензаторите на PSU са склонни да потискат музикалната динамика.

3) Конвенционалният PSU има неравномерен импеданс в целия аудиодиапазон.

Видях, че новата конфигурация на Galahad има потенциала да заобиколи гореспоменатите проблеми, и знаех в сърцето си или с шестото си чувство, че тя ще работи и ще звучи добре. В миналото бях имал опит с по-малките й версии и те бяха много обещаващи, а ето че гледах крайната конфигурация.

Това, което наистина ни остави с отворена уста и сълзи в очите, бяха вокалите. Преди изглеждаше, че дори с M10 Standard можете да чуете гласа, но оставаше тънка завеса между звука на този глас и посланието към сърцето ви. Signature вдигна тази завеса и Ела запя на всеки от нас. Лично. Знаете как е, когато се любувате на красиво момиче от другата страна на улицата, а тя се обръща и ви гледа в очите…“

M10 Line
фото с портала gzhifi.com