Ankoru II

Усилвател на мощност (моноблок). Трето ниво.

(2x 211) Ankoru / II са двойка моно усилватели, използващи отлични компоненти, включително танталови резистори на Audio Note (UK), комбинация от Cerafine и висококачествени електролитни кондензатори, трансформатори с двойна С-сърцевината на IHiB пластини и 1:3 балансиращи входни трансформатори за 600Ω XLR входове.

Схемата е решена изцяло на трансформаторни връзки (отново на нашите отлични трансформатори) и всеки усилвател използва 6V6GT – като драйвер към чифт изходни триода 211 в паралел в еднотактен режим на работа, за да осигури съкрушителните 45 W в чист клас А. Както може да се очаква, усилвателите имат лампови токоизправители, използващи чифт високо ценени кенотрони 5R4WGB при всеко стъпало.

Работещ в чист клас А монофоничен еднотактен усилвател използващ двойка високо ценени триоди 211 в паралел за всяко стъпало, представлява ниво на производителност, радикално превъзхождащо по-голямата част от съвременните конструкции.

Те използват схема и компоненти, сходни с тези на легендарния Audio Note (UK) Gaku-On. В усилвателите Gaku-On обаче се използва сребро навсякъде, където е възможно, като например във всички трансформаторни намотки, докато в Ankoru / II се използва мед.

Ankoru / II е специално проектиран за възпроизвеждане на музика, а не за техническа спецификация, и отговаря на критериите на Audio Note (UK) Ниво 3:

чист клас А,

нулева глобална отрицателна обратна връзка,

единотктно изходно стъпало,

лампов токоизправител,

използване на триод с директно отопление,

високо ниво на качеството на материалите и компонентите.