Аналог

TT Tone Arms Cartridges Step Up Transformers


 • Философия на дизайн на MC дози IO

  Следващите параграфи описват особеностите в конструкцията на дозата loll, но са приложими и за lol и loLtd. Основните критерии за изработка: 1.Принцип на преобразуването 2.Механична цялост на корпуса на дозата 3.Магнитна система и избор на материала за магнита 4. Материал и качество на проводника 5. Материала на кантеливра, форма и дължина 6. Демпфериране 7. Избор на иглата 8. Процес…

  Прочети още: Философия на дизайн на MC дози IO
 • IO. История. Мит. Астрономия.

  През 1978 г., Кондо-сан от фирмата The Audio Note Company, Япония, представя доза, собствена разработка – Io. Революционнастта на конструкцията отговаря на критерия, установен при изработката. В резултат се получават няколко модела МС дози, които нямат равни на себе си от гледна точка на динамичния диапазон, тоналния баланс, разделянето на каналите, тембърната вярност и отсъствието на оцветяване на звука…

  Прочети още: IO. История. Мит. Астрономия.
 • TT-Two DELUXE грамофон

  TT-Two DELUXE грамофон

  Основни принципи. Грамофони Audio Note™ са проектирани и създадени в съответствие с основния набор от четири фундаментални метода, които предават музикалност. Ние се спряхме на тези принципи на проектиране след години на експерименти и изследвания. Те могат да бъдат открити във всеки грамофон Audio Note™ от TT-One до TT-Three Reference, в който са напълно реализирани.…

  Прочети още: TT-Two DELUXE грамофон