CD 4.1x

CD Плейър. Трето ниво.

В CD 4.1x използваме елементна база, която съответства на нашите известни транспорт и DAC (съответно CDTTwo/II и DAC2.1x). Въпреки това качеството на използваните компоненти е далеч по-високо от това на другите ни продукти. Във всички ключови области на схемата сме инсталирали проектирани от нас резистори и електролитни кондензатори.

В цифровата част е използван известният DAC чип AD1865 на Analogue Devices – същият, който използваме в нашите DAC устройства от по-висока ценова категория. Този 18-битов чип превъзхожда всички останали варианти, независимо от производителността или цената.

Аналоговото изходно стъпало използва два двойни триода ECC88 и разработени от компанията медни фолийни кондензатори. Отделихме специално внимание на захранването на CD4.1x – дори дисплеят на плейъра се захранва от собствено захранване, което на практика елиминира възможността за вътрешни смущения.

На сайта на Audio Note: https://www.audionote.co.uk/cd-4-1x