DAC 3.1x/II Balanced

Цифрово-аналогов преобразувател. Трето ниво.

Audio Note DAC3.1x Balanced/II е специално проектиран да звучи, а не да впечатлява с техническите си спецификации. Той напълно отговаря на нашите критерии за компоненти от трето ниво.

Многобройните проучвания в областта на основните характеристики на стрийминга показват без съмнение, че независимо от теоретичните и измерими предимства, прилагани към сигнала във всички налични в момента устройства, независимо дали става въпрос за увеличено свръхсемплиране, маскиране на шума, променени характеристики на тактовия генератор или управление на джитер, резултатът е един и същ: всички тези коригиращи мерки силно влияят на времевата компонента на сигнала.

Музиката е времеви континуум, от началото до края. И ако той е повреден в някоя точка, никакви манипулации не могат да възстановят неговата амплитуда или времево-честотна връзка, независимо от това какво казват теоретиците.

В резултат на това успяхме да елиминираме или да заобиколим всички тези коригиращи мерки, което ни позволява да предаваме и преобразуваме сигнала от цифров в аналогов без никакви манипулации. Единственото, което правим, е да преформатираме потока от данни, за да позволим на преобразуващия чип да интерполира правилно входящата информация.

С други думи, Audio Note DAC3.1x/II Balanced е конфигуриран да работи без цифров филтър с което се избягва предескритизация, като се подобрява честотните и фазовите характеристики на ЦАП. При оброботка на сигнала след SPDIF конвертор не се исползват схеми за намаляване на цифрофия джитер и реклоквание на цифровия поток. Устройството използва висококачествения R2R мултибитов стереоконверторен чип AD1865 на Analogue Devices с 18-битова резолюция, просто защото смятаме, че той е с най-добро звучене сред други чипове (да, той е дори по-добър от 20-битовата версия!). Този конвертор е конфигуриран с токови анологови изходи, исползвайки пасивен ток-напряжение преобразувател.

Балансираният DAC3.1x/II Balanced използва подобрена версия на изходното стъпало на класическия линеен предусилвател, включващо двойка двойни триодни лампи ECC82/5814a. Освен това използваме изходен трансформатор с ръчно навити медни намотки. Той е със съотношение 33:1, което води до изключително широка честотна характеристика, и възможно най-добрата динамична предавателна функция.  Аналоговите изходи използват висококачествени конектори RCA и XLR.

За да захраним такава превъзходна система, инсталирахме захранване с лампово токоизправяне. С този подход се постига не само перфектно разделение между цифровата схема и захранването, но и се осигурява добре изолиран, къс и свободен от смущения път за движение на аналоговия сигнал. Цифровото захранване тип шунт е практически безшумно.

В устройството са използвани само висококачествени компоненти. В ключови области на схемата са използвани медни фолийни кондензатори Audio Note и висококачествени резистори. Филтрите на дросела на аналоговия етап и вътрешното окабеляване са изработени от нашия кабел Audio Note.

На сайта на Audio Note: https://www.audionote.co.uk/dac3-1x