Появата на усилвателя „On Gaku“

В какво се състои феноменалното звучене на ламповия усилвател? От гледна точка на схемотехниката един от факторите е способността на лампата да работи с високи напрежения. Например, сред представяните сега лампи 211 се захранва с 1000 волта. В 211 се използва едромрежеста решетка и благодарение на преднапрежение, количеството на електроните недостигащи до анода е извънредно малко, което означава великолепна линейност на волт-амперната характеристика. При коефициент на усилване m = 4 лампата практически е идеална. Много хора считат, че използвайки такъв невероятен елемент без проблеми може да се направи усилвател с отлични характеристики. Аз направих няколко усилвателя на триода 211-S, но качеството на звучене някак не ме удовлетворяваше, независимо от прекрасните му електрически характеристики, получени при измерване. На тях не им достигаше нежността на 2А3 и дълбочината на 300В.

След редица проби и грешки стигнах до извода, че проблема се заключава в звуковите качества на елементите, използвани в съчетание с тази лампа. В самата лампа 211 никога не съм се съмнявал. Поради това се обърнах към Ясухиро Оиши (Yasuhiro Oishi), който ми помогна да изработя намотки от сребърни жици за изходните трансформатори със сърцевини от силициева стомана. Резултатът беше потресаващ. Какъв пленяващ звук! Вдъхновен от това откритие изработих междустъпални кондензатори от сребърно фолио. Всичко това доведе до звучене, което никога не успявах да постигна преди. Тогава господин Масахиро Шибазаки (Masahiro Shibazaki) от компанията „Сайбатек“ („Sibatech“) даде на този усилвател името „Онгаку“, което означава музика.

Шестата „Патетична“ симфония на Чайковски

С каква вътрешна сила е изпълнена тази музика.Неочакваната смяна на настроения след втората тема от първа част те довежда смущение. Аз се опитах по своему да интерпретирам това произведение. Юношата обзет от вълнение започва своя жизнен път, обръщайки се към неизвестността. На границата на своите възможности той се сражава с обкръжаващия го свят и със самия себе си. Светлият лъч на успеха го спасява и той удържа победа. Но времето е неумолимо, то не дава възможност дори да се поеме дъх след битката. Сега той трябва да се противопостави на подземните духове. Грохотният тътен на чинелите сковава от ужас слушателя. Но настъпва примирие и той с дълбока въздишка се потапя в спокоен сън. Тази симфония е пълна с необичайни оркестровки. Медните инструменти следват след басовия регистър на дървените духови инструменти. Всичко е пронизано с ниското звучене на струнните инструменти. Гръмоподобното fortissimo се сменя с нереално pianissimo. Постоянната смяна на retardando и accelerando държи в напрежение. Това произведение изисква от музикантите изключително изпълнителско майсторство, а от аудиосистемата – такова ниво на възпроизвеждане, каквото е трудно дори да си представим. Опитвам се да разбера, могат ли изобщо да съществуват усилвател и акустична система, способни да предадат всички тези чувства, които Чайковски е вложил в тази най-сложна музика? Уверен съм, че в настоящия момент моите усилватели, акустични системи и дози могат да пренесат до слушателя най-тънките оттенъци на музиката по-дълбоко и правилно, отколкото всяка друга апаратура звученето, на която понякога повече напомня на безпорядъчно натрупване на звуци. При създаването на моето оборудване, не правя никакви компромиси.

Продължение следва….

Откъс от статия на Хирояши Кондо „Audio Note Japan“