Концепция.

Доверието във фирмата Audio Note се основава на твърдението, че музиката се възпроизвежда най-компетентно чрез аналогово оборудване. Основавайки се на техническите и технологични достижения в компютърните и цифрови технологии, много производители на аудио-техника използват тези технологии в своите изделия. В повечето случаи, този подход е погрешен. Природата на музиката сама по себе си представлява аналогов сигнал, независимо дали е предизвикан от механичните вибрации на кожата на барабана или на струните и лъка на цигулката. Всички звуци се пораждат от механични колебания ( вибрации). На дъното на звуковата пътечка на виниловата плоча е записано огромно количество музикална информация. В действителност все още има много неизвестни, и докато нашите конкуренти отглеждат „болното дърво“ на цифровите усещания, Audio Note вложи огромно количество енергия, време и ресурси за разработката на редица превъзходни аналогови изделия, способни да възпроизведат тази информация.