Превъзходство на простотата

Хирояши Кондо за създаване на Ongaku

Какво означава термина-оценка „добро звучене“? Съществуват няколко различни обяснения. Само че добрият звук е преди всичко натурален, природен. Понятието натуралност на звука отново зависи от тълкуването на думата природа, натура. Тук могат да съвпаднат различни гледни точки, например: звук без механични и допълнителни призвуци или звук подобен, на живото звучане. Всички слушатели ще се съгласят, че натуралния звук трябва да е без насложени призвуци. Ако слушаш музика дълго време, тези едва забележими включения са способни да порализират възприятията на слушателя и неговото настроение. Много интересно откритие е, че пълното елиминиране на „механичните примеси“ от звука ще позволи да се възпроизведе наистина жив звук. Но как да постигнем това, какво да направим? Първо – трябва да опростим звуковата верига. Второ – трябва прецизно да подберем елементите, използвани в устройството.

В края на златния си век ламповата схемотехника достигна най-високо ниво. Това е подобно на еволюцията на динозаврите в края на историческия период. Когато бях на 20 години, насочих цялата си енергия към изучаването на теорията на обратната връзка. Вместо напълно да се концентрираш върху звука, поради неопитност може да тръгнеш по грешен път и в края на краищата да се окажеш в точка, където теорията съвпада с реалноста. Помня как се опитвах да създам идеалната схема, способна да възпроизведе истински звук и поялника ми беше винаги горещ. Въпреки всички усилия, аз по никакъв начин не можех да преодолея бариерата, зад която се намираше звука. По метода на пробата и грешката стигнах до извода, че трябва да направя усилвател без ООВ. След което разбрах, че трябва да се боря за опростяването на схемата вече без ООВ, а също да развия собствените си познания за характеристиките на използваните материали и тяхното влияние върху звука. На една от изложбите за аудио техника през последната година сравнихме звученето на транзисторния усилвател на култова фирма с лампов усилвател, базиран на триода 211 с доста прилично качество. За мое учудване ламповия звучеше точно като транзисторния. Очаквах от триода повече. Вероятно това се случи заради използваната в него ООВ. Ясно, за да повиша качеството на еднотактния усилвател „над тълпата“ е необходимо да оптимизирам проекта цялостно и качеството на всеки елемент поотделно. Не е достатъчно да използваш само триод. Ще уточня още веднъж, че трябва да се опрости конструкцията до обмислена граница и детайлно да се подберат детайлите и елементите от високо качество, за да се възпроизведе качествен жив звук, освободен от механични примеси. Това е най-важното съображение при създаване на идеалния усилвател.

Аз съм за еднотактните усилватели

Еднотактните усилватели представляват, сами по себе си, гениална простота в сравнение с другите типове, освен ако не се изисква голяма изходна мощност. При подходящ подбор на изходните лампи, еднотактникът може да бъде много линеен даже без ООВ. При правилно подбрани елементи, резултатите ще бъдат превъзходни и ще бъдем удивени от високата динамика даже в сравнение много по-мощните усилватели. Само ако е проста схемата… С други думи, ако броя на елементите се намали с една единица, то механичния звук възпроизведен от този елемент ще бъде изключен от общия хор. Звучи интригуващо. Но ние не можем просто да кажем, че еднотактника е способен да възпроизведе истински звук. Някои от тях дават по-голями изкривявания. В този аспект избора на лампи е много важен. Изкривяванията в изходното стъпало не могат да бъдат елеминирани напълно, дори ако предусилвателя е проектиран с минимални изкривявания. В двутактните схеми е възможно подтискането на втори хармоник възникващ в изходното стъпало. И този метод е достатъчно елементарен. Поради тази причина в много висококачествени усилватели се използва двутактна топология.

Само че много ще забележат, че тези двутактници правят звука „мръсен“. Определено източникът на този проблем се явява разбалансирането в раменете на изходната верига. Съществуващите елементи, особено изходния трансформатор няма да окаже съществено влияние при проектирането, така че да се реши този проблем. Нарушаването на качеството на усилване на звука поради разбалансиране е въпрос над който конструкторите се трудят вече 30 години. Именно поради тази причина могат да се препоръчат еднотактни усилватели, тъй като при тях липсва разбалансиране. Съществуват специфични въпроси, на които ако не си отговорим не можем да говорим за добър еднотактник. Казано накратко – не напразно станахме поклонници на еднотактните усилватели.