,

Трансформатор на пътя.

Идеите за трансформаторни връзки се появиха, когато решихме да заменим оригиналният Gaku-On с триоди 211s в паралел. Анди Гроув и аз отдавна бяхме съгласни, че за да подобрим оригинала, трябва да създадем нещо наистина изключително, и затова решихме да усъвършенстваме конфигурацията на схемата до възможно най-простата. Проектирането на това, което трябва да бъде, наистина изглеждаше доста лесно на хартия, но реализирането му на подходящо ниво се оказа далеч не толкова лесно.

Намерението ни беше да проектираме схема с абсолютно минимален брой стъпала и пасивни елементи и, „логично“ премахвайки всичко излишно, получихме схема с две активни стъпала и три трансформатора: един на входа, един като драйвер и един на изхода. Такава схема вече не може да бъде опростена, а броят на пасивните елементи в пътя на сигнала е сведен до два резистора.

В резултат на това Gaku-On е следният: входния трансформатор, драйверно стъпало с триод с директно отопление, свързан с изходното стъпало чрез драйверния трансформатор 1:1 и двойка паралелно включени триоди с директно отопление VT4-C / UV211, захранващи голям трансформатор с двойна C-сърцевина и една вторична намотка.

Тази схема вече не може да бъде опростена и следователно е най-проста, но изисква ниво на трансформаторите, което никога досега не е било виждано никъде в аудио индустрията, професионална или домашна (което също така ясно обяснява защо тази идея не е била реализирана досега), тъй като всеки трансформатор трябва да бъде съгласуван със следващия след него във всички аспекти, да го допълва и да не внася никакви честотни, фазови и нелинейни изкривявания. Или аномалии от ниско ниво, които биха могли да се усилят от следващото стъпало респективно следващите стъпала. Имахме трудната задача да направим всеки трансформатор невидим, въпреки разликите в размера на сърцевината, дизайна и нивото на пропускане на сигнала.

Питер Квортруп