DAC2.1x

Цифрово-Анологов Преобразувател. Второ ниво.

Audio Note DAC2.1x е специално проектиран да звучи, а не да впечатлява с техническите си спецификации. Той напълно отговаря на нашите критерии за инструменти от второ ниво.

Многобройните проучвания в областта на основните характеристики на стрийминга показват без съмнение, че независимо от теоретичните и измерими предимства, прилагани към сигнала във всички налични в момента устройства, независимо дали става въпрос за увеличено свръхсемплиране, маскиране на шума, променени характеристики на тактовия генератор или управление на джитер, резултатът е един и същ: всички тези коригиращи мерки силно влияят на времевата компонента на сигнала.

Музиката е времеви континуум, от началото до края. И ако той е повреден в някоя точка, никакви манипулации не могат да възстановят неговата амплитуда или времево-честотна връзка, независимо от това какво казват теоретиците.

В резултат на това успяхме да елиминираме или да заобиколим всички тези коригиращи мерки, което ни позволява да предаваме и преобразуваме сигнала от цифров в аналогов без никакви манипулации. Единственото, което правим, е да преформатираме потока от данни, за да позволим на преобразуващия чип да интерполира правилно входящата информация.

С други думи, Audio Note DAC2.1x е конфигуриран да работи без цифров филтър с което се избягва предескритизация, като се подобрява честотните и фазовите характеристики на ЦАП. При оброботка на сигнала след SPDIF конвертор не се исползват схеми за намаляване на цифрофия джитер и реклоквание на цифровия поток. Устройството използва висококачествения R2R мултибитов стереоконверторен чип AD1865 на Analogue Devices с 18-битова резолюция, просто защото смятаме, че той е с най-добро звучене сред други чипове (да, той е дори по-добър от 20-битовата версия!). Този конвертор е конфигуриран с токови анологови изходи, исползвайки пасивен ток-напряжение преобразувател.

Филтровите дросели в токоизправителите са проектирани от нас и сглобени в собствената ни фабрика.

DAC2.1x Signature се отличава с множество подобрени компоненти в сравнение със базов модел, включително нашите собствени танталови резистори и кондензатори с медно фолио, използвани в ключови области на схема. Той също така исползва лампов токоизправител в захранването (стандартният DAC2.1x използва полупроводников токоизправител).

Балансираният DAC2.1x/II разполага с подобрена версия на класическото изходно стъпало на Audio Note (UK) Line предусилвателя, използващо двойка двойни триодни лампи ECC82/5814a. За разлика от предходните модели в гамата DAC на Audio Note (UK), DAC2.1x/II Balanced разполага с двойка специално проектирани и произведени изходни трансформатори. Тези устройства имат не само изключително широка честотна характеристика, но и възможно най-добрата динамична предавателна функция. Аналоговият изход е еднотактен. Преобразуването на аналоговият небалансиран сигнал от ДАК-чипа в балансиран се изършва от исходния трансформатор. Тези сигнали се подават по въсококачественни най-добри от възможни коннектори RCA и XLR. За захранване на тази ефектно разкриваща се схема сме включили захранване с лампово токоизправяне. Тази техника не само осигурява отлична изолация между цифровата схема и захранването, но също така осигурява добре изолирани къси и чисти аналогови сигнални пътища. Вътрешните компоненти са с изключително високо качество, както се очаква от продукт на Audio Note (UK).

На сайта на производителя: https://www.audionote.co.uk/dac2-1x