Meishu Tonmeister

Интегриран усилвател. Трето ниво.

(1x 300B) 9 Ват чист клас A еднотактов 300В линеен интегриран усилвател, 5 входа, включително верига за запис. Комплект на лампи: 2x 300В, 2x 5687, 1x 6SN7, 2x 6X5, 1x 5U4G.

За версията Phono добавихме схемата на фоно стъпало от M2, в този случай набор от лампи ще бъде както следва: 2x 300В, 2x 5687, 1x 6SN7, 2x 6X5, 1x 5U4G и 1x ECC82, 1x ECC88

Meishu Tonmeister е най-новата версия на нашия класически и награждаван интегрален усилвател Meishu 300B Single Ended Triode. Схемата е изцяло преработена и сега е прекрасен пример за елегантна простота, реализирана единствено чрез способността ни да създаваме собствени трансформатори с много прецизно подбрани характеристики, както и собствени резистори по поръчка, собствено производство фолийни кондензатори и електролитни кондензатори по поръчка. Това ни позволява да контролираме много стриктно както ефективността, така и гласа на целия усилвател от входа до изхода, което е просто извън възможностите на производителите, които трябва да разчитат на „готови“ компоненти.

Резултатът е усилвател, който запазва легендарната музикалност, магията на средните честоти и прочутото богатство на тоновете на оригиналния Meishu, като в същото време внася нови и нечувани досега нива на възпроизводима информация и енергична изразителност, преосмисляйки това, което обикновено се очаква от един 300B SET усилвател.

Това, което научихме при разработването на лампови усилватели 211, е, че всеки елемент от схемата е като леща в микроскоп и трябва да бъде идеално съчетан и моделиран, за да работи правилно с предходните и следващите лещи (или стъпала във схемата на усилвателя).

Ако лещата в микроскопа не е правилно подбрана и настроена, изображението става размазано и се губят детайли и информация. Същото важи и за усилвателя, ако някое от стъпалата в схемата му не е правилно избрано и перфектно съгласувано за оптимална работа с останалите стъпала, резултатът ще бъде размазан, нефокусиран, накъсан звук със загуба на информация.

Така че, когато се създава подобрена версия на усилвател, естествено е да се опрости схемата и да се оптимизира всеки от нейните елементи, така че връзката да е безпроблемна и хармонична. Точно това направихме с Meishu Tonmeister.

Работещ в чист клас А еднотактов лампов усилвател, използващ високо ценения триод с директно отопление 300В, той представлява ниво на изпълнение, радикално превъзхождащо повечето съвременни конструкции.

В новото захранване използваме само един мрежов трансформатор, един кенотрон 5U4 и един дросел. Когато се оптимизира чрез много внимателен и прецизен избор на компоненти, тази схема работи изключително добре, като създава много хомогенен и „цялостен“ звук.

Входните и драйверните стъпала са подобни на тези в Jinro, Tomei и Ongaku, на 12AU7 и 5687 с междустъпален трансформатор, проектиран и произведен от нас за по-добро предаване на мощността, плавност и контрол. Това е най-важната, фундаментална промяна.

Изходните трансформатори за новите Meishu са специално проектирани от Andy Grove и няма да е пресилено да се каже, че са великолепни.

Meishu е специално проектиран за възпроизвеждане на музика, а не за технически спецификации, и отговаря на критериите на Audio Note (UK) Ниво 3:

чисто клас А,

нулева глобална отрицателна обратна връзка,

еднотактно изходно стъпало,

лампов изправител,

използване на триод с директно отопление,

качество на материалите и компонентите.

Шест варианта: Meishu Line Tonmeister , Meishu Line Silver Tonmeister, Meishu Line Silver Signature Tonmeister, Meishu Phono Tonmeister, Meishu Phono Silver Tonmeister, Meishu Phono Silver Signature Tonmeister.

Meishu Tonmeister Line/Phono включва следните компоненти:

Разработени и произведени от нас междустъпални и изходни трансформатории с медни навивки с I-E M4 сърцевина

Дросели и мрежов трансформатор с медни навивки на IE сърцевина

Вътрешно окабеляване с меден проводник

Audio Note (UK) AN-C меден интерконнекторен кабел в сигналното окабеляване

Audio Note (UK) Кондензатори с медно фолио

Audio Note (UK) Стандартни електролитни кондензатори навсякъде

Audio Note (UK) Магнитни танталови резистори от 0,5Вата и 1Ват

Audio Note (UK) Потенциометър за регулиране на сила на звука

 Meishu Silver Tonmeister Line/Phono включва следните компоненти:

Разработени и произведени от нас междустъпални и изходни трансформатории с медни навивки с IHiB сърцевина

Дросели и мрежов трансформатор с медни навивки с IE сърцевина

Вътрешно окабеляване с меден проводник

Audio Note (UK) AN-V сребърен интерконнекторен кабел в сигналното окабеляване

Audio Note (UK) Кондензатори с медно фолио

Audio Note (UK Standard и Kaisei електролитни кондензатори

Audio Note (UK) 1-ватови безиндуктивни нихромови и карбонови резистори

Audio Note (UK) Потенциометър за регулиране на сила на звука

Meishu Silver Signature Tonmeister Line/Phono включва следните компоненти:

Разработени и произведени от нас междустъпални и изходни трансформатории с медни навивки с SHiB сърцевина

Дросели и мрежов трансформатор с медни навивки на IHiB сърцевина

Вътрешно окабеляване с меден проводник

Audio Note (UK) AN-Vx сребърен интерконнекторен кабел в сигналното окабеляване

Audio Note (UK) Медно-фолийни кондензатори

Audio Note (UK Standard и Kaisei биполярни електролитни кондензатори

Audio Note (UK) 2-ватови безиндуктивни нихромови и карбонови резистори

Audio Note (UK) Моно 36-стъпков галетен атенюатор за регулиране сила на звука