,

За предусилватели Audio Note

Добре известно е, че точното възпроизвеждане на музика, а не просто на звук, изисква запазване на неподправената чистота на входния сигнал. Като се има предвид тази предпоставка, не е трудно да се направи изводът, че за да се постигне тази цел и да се запази музикалността на оригинала, сложността на схемата трябва да бъде сведена до минимум. В отговор на това предусилватели AN използват еднотактова схема с нулева обратна връзка. Това е възможно най-линейната конструкция и изисква лампите да работят в режим на чист клас А, което премахва необходимостта от предизвикващия изкривявания фазоинвертор.

За разлика от повечето производители, ние проектираме нашите схеми, за да минимизираме нехармоничните и времевите аномалии, а не да произвеждаме красиви измервания с изчезващо малко хармонични или ниски интермодулационни изкривявания. Тези нехармонични компоненти и времеви изкривявания оказват доста забележим и неблагоприятен ефект върху формата на сигнала и е много по-важно да се работи по заобикалянето на тези проблеми, отколкото да се впускаме във все по-безсмислената игра на цифри, забравяйки се в стремежа към перфектни резултати от измерванията.

В резултат на това предусилватели AN са проектирани така, че да се постигне максимална линейност и да се сведат до минимум преходните изкривявания, и е избегната необходимостта от въвеждане на вредни „коригиращи“ мерки, като например, водещи по същество до грешки при предаването на сигнала, контури за обратна връзка.